Logo

Model Agro-Tom PSR sijačica sa raonicima​

Mehanička sijačica PSR. Sijačicom se može uspješno sijati pšenicu, tritikale, zob, ječam, uljanu repicu, travu, lucernu i druge usjeve. Sijačica može raditi samostalno ili u kombinaciji s kombinacijom za obradu i sjetvu, tanjuračom, roto ili zakretnom drljačom. Sjetva mehaničke sijačice se pokreće s potpornog kotača preko kontinuirano varijabilnog prijenosa.

Model Agro-Tom PSR sijačica sa raonicima:

Agro-Tom PSR 2.5 – 250cm

Agro-Tom PSR 3.0 – 300cm

Agro-Tom PSR 4.0 – 400cm

Kontaktirajte nas kako biste saznali više o Modelu Agro-Tom PSR sijačica sa raonicima​

Zainteresirani ste za ponudu rabljenih strojeva?

Kliknite na gumb i pogledajte ponudu!

Kralj K&M logo