Logo

Model Agro-Tom ATS L​

Tanjurača ATS L je stroj namijenjen za predsjetvenu obradu tla nakon oranja, obradu strništa, agregaciju sa sijačicom za istovremenu obradu sa sjetvom i miješanje ostataka preostalih na polju, kao što su strništa, međuusjevi ili stajnjak. Tanjurača dobro radi na svim vrstama tla, od laganog pjeskovitog tla do kompaktnog glinenog tla.

Model Agro-Tom ATS L:

Agro-Tom ATS L 2.2 – 220cm

Agro-Tom ATS L 2.5 – 250cm

Agro-Tom ATS L 2.7 – 270cm

Agro-Tom ATS L 3.0 – 300cm

Kontaktirajte nas kako biste saznali više o Modelu Agro-Tom ATS L​

Zainteresirani ste za ponudu rabljenih strojeva?

Kliknite na gumb i pogledajte ponudu!

Kralj K&M logo